Szakmai önéletrajz

SZAKMAI TAPASZTALAT

2015  –   magánrendelés, MedEnd, Meddőségi és Endometriózis Intézet, Budapest, alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus

Feladatkör: endometriózissal és/vagy egyéb nőgyógyászati problémával élő, várandós nők pszichés segítése, szupportív támogatása; nőgyógyászati műtétre és termékenységi (inszeminációs vagy lombik) programra való felkészülés; egészségszorongás oldása; orvos-páciens közötti sikeres kommunikáció és együttműködés megtámogatása; relaxációs és stresszkezelő technikák oktatása

2013  –  óraadó, meghívott előadó az alábbi kurzusokon:

ELTE PPK Clinical Health Psychology (pszichológia mesterképzés, angol nyelven)

ELTE PPK Szexuálpszichológiai szakpszichológus szakképzés

ELTE PPK Meddőségi, reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadó szakirányú továbbképzés

Semmelweis Egyetem – Pszichoszomatika a szülészet-nőgyógyászatban c. kurzus

2013 – 2020  Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológiai Doktori Iskola, Személyiség- és egészségpszichológia alprogram, PhD-hallgató (ösztöndíjas státusz, abszolutórium megszerzése: 2016), majd doktorjelölt (2016-2020)

Fő kutatási téma: Az endometriózis egészségpszichológiai aspektusai

Témavezetők: dr. Rigó Adrien (ELTE PPK) és dr. Bokor Attila (SE ÁOK)

Alkalmazott kutatási módszerek: keresztmetszeti és longitudinális kérdőíves vizsgálatok; fókuszcsoportos vizsgálatok szervezése, vezetése és kvalitatív elemzése; pszichoszociális intervenciós programok kialakítása, fejlesztése és hatékonyságának vizsgálata

A doktori kutatás az ELTE PPK és a Semmelweis Egyetem I. számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika szakmai együttműködésében zajlott.

További kutatási területek

A policisztás ovárium szindróma pszichoszociális aspektusai

A magyar felnőtt nők fogamzásgátlással kapcsolatos szokásai és attitűdjei

Gyakori nőgyógyászati megbetegedésekhez kapcsolódó reprezentációk vizsgálata magyar fiatal nők, szülész-nőgyógyász szakorvosok és rezidensek körében

Oktatott tantárgyak

Klinikai egészségpszichológia (pszichológia mesterképzés)

Klinikai egészségpszichológia esetprezentáció (pszichológia mesterképzés)

Clinical Health Psychology (pszichológia mesterképzés, angol nyelven)

Pszichoneuroimmonológia (pszichológia mesterképzés)

Személyiségpszichológia-műhelymunka (pszichológia alapképzés)

2012 – 2014  SE I. számú Nőgyógyászati és Szülészeti Klinika, Endokrinológia és Endometriózis Ambulancia, klinikai egészségpszichológiai gyakorlat

2012 –    „Együtt könnyebb” Női Egészségért Alapítvány, önkéntes pszichológus, szakmai előadó (ismeretterjesztő előadások, workshopok) és önkéntes segítő (rendezvényszervezés, hazai és nemzetközi kapcsolattartás)

2011 – 2012 Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapiskola, Solymár, művészeti önfejlesztő szakkör vezető

2010 – 2011 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, kutatási és oktatási dékánhelyettesi asszisztens

2010 óta folyamatosan prevenciós előadó általános iskolákban és gimnáziumokban

TANULMÁNYOK

2015 – 2018 Szegedi Tudományegyetem ÁOK-BTK, alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus szakképzés (szakvizsga éve: 2019)

2013 – 2016 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológiai Doktori Iskola, Személyiség- és egészségpszichológia alprogram, PhD-hallgató (ösztöndíjas státusz)

2011 – 2013 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, okleveles pszichológus (klinikai- és egészségpszichológia szakirány)

2008 – 2011 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, viselkedéselemző

2006 – 2010 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, andragógus (felnőttképzés szervező szakirány)

SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK

2017 –  Pszichoanalitikusan orientált pszichoterápia (önismeret)

2017 Williams Életkészségek – Stresszkezelő és kommunikációs készségfejlesztő tréning (képző: Czeglédi Edit)

2013 – 2014 Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület, autogén tréner (képzők: Németh Piroska, Bátfai Ágnes)

2013  Vadaskert Alapítvány, „A mesterséges megtermékenyüléstől a szülés utáni depresszióig. A szülészet pszichológiai-pszichiátriai problémái és terápiás eszköztára.” c. továbbképzés

2010 – 2012 Wesley János Lelkészképző Főiskola, komplex művészeti terapeuta

2010 – 2011 Psycholucia Nonprofit Kft., szexológus tanácsadó